Co robimy?

Podstawową ideą i zadaniem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz rozwoju gminy Tłuszcz i jej mieszkańców.

 

NASZE GŁÓWNE DZIAŁANIA:

RODZINNE RAJDY ROWEROWE


– organizowanie corocznych RODZINNYCH RAJDÓW ROWEROWYCH w Tłuszczu, a w 2012 roku – także w Klembowie.

 • Zapraszamy na stronę naszych rajdów: RoweremPrzezRownine.pl – znajdziesz tam zdjęcia i foldery z trasami rowerowymi po malowniczych okolicach Tłuszcza.

***

OBYWATELSKIE BIURO PORAD

– prowadzenie OBYWATELSKIEGO BIURA PORAD dla mieszkańców powiatu wołomińskiego – jeśli potrzebujesz informacji prawnej bądź porady obywatelskiej; nie wiesz jak napisać pismo do sądu/urzędu, chcesz poddać reklamacji jakiś produkt albo zastanawiasz się nad zawiłościami np. prawa spadkowego – zapraszamy!

***

GAZETA LOKALNA STACJA TŁUSZCZ

– od 2007 roku część z nas jest zaangażowana w tworzenie niezależnej gazety lokalnej STACJA TŁUSZCZ – jedynej tego typu publikacji ukazującej się na terenie naszego powiatu. Piszemy nie tylko o wydarzeniach kulturalnych i problemach mieszkańców, ale przede wszystkim bierzemy pod lupę działania lokalnych samorządowców – burmistrza, radnych, urzędników… Nasza gazeta cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców. Jest bezpłatna – utrzymujemy ją ze sprzedaży reklam.

 

Celami statutowymi Stowarzyszenia są między innymi:

 •  propagowanie idei i przyczynianie się do budowy społeczeństwa obywatelskiego, zasad demokracji, samorządności oraz postaw obywatelskich,
 •  wspieranie aktywności obywateli w życiu społecznym i gospodarczym, w szczególności młodzieży, osób starszych oraz niepełnosprawnych,
 • działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji oraz upowszechnianie idei poradnictwa obywatelskiego,
 • aktywizacja i integracja lokalnej społeczności z różnych środowisk,
 • inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych,
 • promocja kultury, sztuki i dziedzictwa kulturowego,
 •  promocja i działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,
 • upowszechnianie idei wolontariatu i wymiany młodzieży,
 • wspieranie inicjatyw oraz akcji umożliwiających młodym ludziom nawiązanie przyjaźni, okazanie solidarności i wzajemnego zrozumienia ponad podziałami kulturowymi

Do głównych form naszej działalności należą:

 • organizowanie wykładów, dyskusji, warsztatów i imprez kulturalnych,
 • kształtowanie postaw obywatelskich wśród młodych ludzi i zwiększenie ich zaangażowania w życie publiczne i gospodarcze kraju,
 • organizowanie konkursów, imprez integracyjnych i rekreacyjnych,
 • działania mające na celu promowanie walorów turystycznych regionu,
 • realizację projektów społecznych i edukacyjnych,
 • realizacja programów profilaktycznych w zakresie zapobiegania alkoholizmowi, narkomanii, przemocy i wykluczeniu społecznemu,
 • prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjno-promocyjnej.

Członkami i członkiniami Stowarzyszenia “Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju” są osoby aktywnie działające na rzecz Tłuszcza – dziennikarze, pedagodzy, nauczyciele, psycholodzy, przedsiębiorcy, uczniowie i studenci. Naszą pracę uzupełniają wolontariusze w różnym wieku – o ciekawych profesjach i zainteresowaniach.

Jeśli wśród naszych celów i działań znalazłeś/aś coś, co jest Ci bliskie – zapraszamy do współpracy!