OŚWIADCZENIE w sprawie zbiórki w Postoliskach

W związku z nieprawdziwymi informacjami przekazanymi Parafianom z Postolisk przez ks. proboszcza Waldemara Sierpińskiego, dotyczącymi prowadzonej przez ostatnie dwa lata przez nasze stowarzyszenie kwesty na rzecz renowacji starych nagrobków na cmentarzu w Postoliskach,

informujemy, że:

– Środki z roku 2012 wynoszą: 4 445,81 zł

(środki są na koncie nr 31 2130 0004 2001 0448 9514 0015)

– Środki z roku 2013 wynoszą: 5 191,69 zł

(środki są na lokacie terminowej ST-14-15346 oraz 0,36 zł na koncie nr 58 2130 0004 2001 0448 9514 0014)

– Co daje łączną kwotę: 9 637,86 zł

Pieniądze te są cały czas na koncie stowarzyszenia. Nic nie było z nich wydane, ponieważ jakiekolwiek koszty zbiórki pokrywaliśmy zawsze z własnych funduszy.

Przede wszystkim zaś wg kosztorysów Starostwa Powiatu Wołomińskiego, którego wsparcie merytoryczne i pomoc pozyskaliśmy, na remont wskazanego nam grobu potrzeba od 12 000 do 15 000 zł. Biorąc pod uwagę rosnącą popularność zbiórki, liczyliśmy, że brakującą sumę uzbieramy już w tym roku.

Ponadto pragniemy dodać, że ks. proboszcz Waldemar Sierpiński był po zbiórce przez nas informowany o wysokości uzbieranej kwoty, tak by mógł przekazać jej wyniki Parafianom. Stowarzyszenie podawało także informacje o wynikach zbiórki w publicznych komunikatach („Stacja Tłuszcz”, „Wieści Podwarszawskie”) oraz artykułach dokumentujących przebieg i rezultaty zbiórki („Stacja Tłuszcz”, „Życie Powiatu Wołomińskiego”, „Moja Gazeta Regionalna”). Informacje na ten temat były i są dostępne na stronie internetowej stowarzyszenia (www.kastor.org.pl). Zbiórka była także nadzorowana i kontrolowana przez Starostwo Powiatu Wołomińskiego.

Jakiekolwiek insynuacje są więc bezpodstawne i krzywdzące dla osób w nią zaangażowanych.

Warto również dodać, że ksiądz Waldemar Sierpiński posiada mój nr telefonu, ponieważ przez ostatnie dwa lata wielokrotnie się z nim w sprawach zbiórki kontaktowałam. Nic nie stało na przeszkodzie, aby w przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości, skontaktował się ze mną i je wyjaśnił.

O fakcie „odebrania” nam zbiórki przez księdza dowiedzieliśmy się właściwie przypadkiem. Sposób, w jaki ksiądz przeprowadził ze mną ostatnią rozmowę, daje wiele do myślenia. Niestety bliskość wyborów samorządowych pozwala się nam domyślać prawdziwych motywów działania księdza Proboszcza i powstającego nowego komitetu zbiórkowego…

Co się stanie z uzbieranymi przez te dwa lata pieniędzmi?

Ponieważ fundusze te można wykorzystać tylko zgodnie z celem zbiórki (czyli na renowację nagrobków na cmentarzu w Postoliskach), zwrócimy się do Starostwa Powiatu Wołomińskiego – organu nadzorującego zbiórkę – o interpretację i wskazanie rozwiązania zaistniałej sytuacji, o czym Państwa będziemy informować. Jednocześnie podkreślam, że zależy nam na tym, aby te pieniądze zostały wydane na cel, w jakim zostały zebrane – czyli TYLKO I WYŁĄCZNIE na renowację niszczejących nagrobków na cmentarzu w Postoliskach.

Dziękuję serdecznie wszystkim osobom, które przez te dwa lata tworzyły z nami zbiórkę – poświęcając swój czas na pracę na rzecz lokalnej społeczności i jej zabytków. Jako osoba odpowiedzialna za jej organizację odczuwam wielki smutek na myśl, w jaki sposób nam za nią „podziękowano”.

Równocześnie mam jednak nadzieję, że powstała sytuacja znajdzie swój pozytywny finał. Od początku tej akcji zależało mi na jednym – odnowieniu niszczejących nagrobków, a przecież wiadomo, że to nie intrygi, a wspólne działania dają zawsze najlepsze owoce.

 

Aleksandra Puławska
Prezeska Stowarzyszenia „Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju”

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani przejrzeniem oryginalnych dokumentów dotyczących zbiórki publicznej, protokołów z otwarcia puszek, rozliczenia osób kwestujący, raportów i wyciągów bankowych prosimy o kontakt tel. 533 606 171 w celu ustalenia terminu spotkania.

 

Poniżej aktualne dane z kont bankowych stowarzyszenia:

Środki z roku 2012 wynoszą: 4 445,81 zł,

Środki z roku 2013 wynoszą: 5 191,69 zł

(środki są na lokacie terminowej ST-14-15346 oraz 0,36 zł na koncie nr 58 2130 0004 2001 0448 9514 0014)