Integracja przez Media 3: wyniki rekrutacji

24 września spotkaliśmy się z osobami zainteresowanymi wzięciem udziału w projekcie „IPM 3”. Poziom rozmów rekrutacyjnych był bardzo wysoki, a wszystkie osoby zaskoczyły nas pozytywnie swoimi zainteresowaniami i motywacją.

 

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie:
1. Bartłomiej Balicki, Tłuszcz
2. Monika Godlewska, Tłuszcz
3. Marta Godlewska, Tłuszcz
4. Monika Kur, Jasienica
5. Anna Maziarz, Tłuszcz
6. Michalina Musielik, Tłuszcz
7. Iwona Przybysz, Tłuszcz
8. Arkadiusz Przybysz, Tłuszcz
9. Aleksandra Ratajczyk, Tłuszcz
10. Sławomir Sikorski, Tłuszcz

 

Komisja Rekrutacyjna zdecydowała również o utworzeniu listy rezerwowej na wypadek wycofania się uczestników zakwalifikowanych do projektu. Znalazły się na niej następujące osoby:
1. Marcin Ołdak, Stryjki
2. Katarzyna Czaplińska, Pólko

Dziękujemy wszystkim, którzy zgłosili się do udziału w projekcie.

Integracja przez Media 3 – Zostań lokalnym dziennikarzem

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego