Informacja – rozliczenie zbiórki publicznej prowadzonej w roku 2013

Niniejszym przedstawiamy pełne rozliczenie zbiórki publicznej prowadzonej na podstawie Decyzji Starostwa Powiatu Wołomińskiego Nr 22/2013 z dn. 15 lipca 2013 r.

Informujemy, że zbiórka do puszek kwestarskich była prowadzona:

– w dniu 20 lipca 2013 r. w godz. 11:30-16:00 podczas Gry Miejskiej „Pocztówki z Przeszłości” na terenie Ogródka Jordanowskiego w Tłuszczu,

– w dniu 24 sierpnia 2013 r. w godz. 13-19 podczas Rodzinnego Rajdu Rowerowego na Targowisku Miejskim w Tłuszczu,

– w dniu 14 września 2013 r. w godz. 13-18 podczas Gwiaździstego Rajdu Norwidowskiego na terenie Pałacu w Chrzęsnem,

– w dniu 1 i 2 listopada 2013 r. w godz. 8-18 na cmentarzu w Postoliskach,

Zbiórka została przeprowadzona przez wolontariuszy i członków stowarzyszenia.

Łączna kwota pochodząca ze zbiórki wynosiła: 5 612,46 zł.

– w tym środki wpłacone na konto nr 58 2130 0004 2001 0448 9514 0014 – 0,00 zł;

– w tym środki zebrane do puszek kwestarskich – 5 612,46 zł;

– koszty związane z obsługą zbiórki – 0,00 zł.

Wszelkie koszty związane z obsługą zbiórki (m.in. puszki, identyfikatory) poniosło stowarzyszenie.

Zebrane środki przeznaczone będą na:

– organizowanie działań na rzecz odnowienia niszczejących nagrobków na cmentarzu w Postoliskach (5 073,63 zł),

– i organizowanie rajdów rowerowych i realizację działań mających na celu integrację lokalnej społeczności, promowanie atrakcyjnych miejsc na terenie powiatu oraz propagowanie teatru jako formy spędzania wolnego czasu (538,83 zł).

.

 

Zarząd Stowarzyszenia Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju