Coraz bliżej renowacji zabytkowych nagrobków

5.073,63 zł – tyle pieniędzy udało się zebrać podczas kwesty „Ocalić od zapomnienia” prowadzonej w dniach 1 i 2 listopada na cmentarzu w Postoliskach w gminie Tłuszcz.

Akcja jest prowadzona już drugi rok przez Stowarzyszenie Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju. Jej celem jest zebranie pieniędzy na renowację zabytkowych, niszczejących nagrobków, które znajdują się na najstarszym w gminie Tłuszcz cmentarzu. Koszt odnowienia jednego nagrobka wynosi około 12 tys. zł.

1 listopada na cmentarzu w Postoliskach kwestowali m.in. Janina Stryjek i Maciej Puławski

1 listopada na cmentarzu w Postoliskach kwestowali m.in. Janina Stryjek i Maciej Puławski

– Bardzo się cieszę z tak hojnego wsparcia. Łącznie z ubiegłoroczną zbiórką dysponujemy obecnie kwotą ok. 9,5 tys. zł i jesteśmy coraz bliżej rozpoczęcia prac – mówi Aleksandra Puławska, inicjatorka akcji i prezes stowarzyszenia. Do zbiórki pieniędzy włączyli się wolontariusze i harcerze z hufca ZHP w Tłuszczu. Na rzecz odnowienia nagrobków kwestowało 19 osób. Wśród nich byli przedstawiciele różnych środowisk: młodzież, radni, seniorzy, harcerze i społecznicy. – Bardzo mnie cieszy duże zaangażowanie kwestujących – mówi Puławska i podkreśla, że w tym roku stowarzyszenie nie musiało już zabiegać o wolontariuszy chętnych do zbierania pieniędzy, ponieważ sami się zgłaszali. – Chciałam szczególnie podziękować Radosławowi Siedleckiemu, który kwestował również 2 listopada. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu sam zebrał prawie 1,5 tys. złotych.

Radosław Siedlecki podjął się kwesty również 2 listopada. Pierwszego dnia zebrał 654,44 zł, drugiego 825,93 zł. Co w sumie daje rekord tegorocznej zbiórki: 1.480,37 zł! Gratulujemy!

Radosław Siedlecki podjął się kwesty również 2 listopada. Pierwszego dnia zebrał 654,44 zł, drugiego 825,93 zł. Co w sumie daje rekord tegorocznej zbiórki: 1.480,37 zł! Gratulujemy!

Na tym jednak nie koniec. Przedstawiciele Stowarzyszenia Kastor zapowiadają coroczne kontynuowanie akcji, aby stała się tradycją najstarszej nekropolii. Pieniądze można także wpłacać na specjalne konto uruchomione dla tej zbiórki: 58 2130 0004 2001 0448 9514 0014, tytułem: Darowizna Postoliska.

– Wierzę, że w nadchodzącym roku uda się już wykonać jakieś prace na cmentarzu i będzie można zobaczyć namacalne efekty zbiórki – mówi z nadzieją Aleksandra Puławska – Jestem bardzo wdzięczna wszystkim, którzy z życzliwością wsparli akcję. To daje ogromną motywację do dalszego działania.

red.

Cały czas można przekazać swoje wsparcie!

numer konta:
58 2130 0004 2001 0448 9514 0014

wpłata tytułem: Darowizna Postoliska.