Informacja – rozliczenie zbiórki publicznej prowadzonej 15.08.2012 – 30.12.2012

Rozliczenie zbiórki publicznej przeprowadzonej przez Stowarzyszenie „Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju” z siedzibą ul. Powstańców 9; 05-240 Tłuszcz
w okresie od 15 sierpnia 2012 r. do 30 grudnia 2012 r.
na podstawie Decyzji Nr 14/2012 z dnia 24.07.2012 r.

Łączna kwota pochodząca ze zbiórki została przekazana na rachunek bankowy stowarzyszenia i wpłacona do kasy i wynosiła: 4 696,38 zł

– w tym środki wpłacone na konto nr 31 2130 0004 2001 0448 9514 0015 – 170,00 zł

– w tym środki zebrane do puszek kwestarskich – 4 526,38 zł

– koszty związane z obsługą zbiórki – 0,00 zł

Zbiórka została przeprowadzona przez członków i wolontariuszy Stowarzyszenia „Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju” w ramach wolontariatu.

Zebrane środki przeznaczone będą na:

– organizowanie działań na rzecz odnowienia niszczejących nagrobków na cmentarzu w Postoliskach (4444,38 zł),

– i organizowanie Rodzinnych Rajdów Rowerowych i realizację działań mających na celu integrację lokalnej społeczności (252 zł).

Zarząd Stowarzyszenia Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju