TALE: Od pomysłu do działania na rzecz innych

Uczestnicy i uczestniczki projektu

W projekcie „Tłuszczańska Akademia Liderów Edukacji” bierze udział łącznie dziesięć osób. W ramach projektu uczestnicy i uczestniczki biorą udział w warsztatach, których celem jest dostarczenie wiedzy i umiejętności potrzebnych liderom i liderkom w realizacji inicjatyw oraz uświadomienie wagi pracy nad własnym rozwojem i dążenia do realizacji świadomych celów życiowych. Dotychczas uczestnicy i uczestniczki wzięli udział w dwóch wyjazdowych szkoleniach:

  • rozwój osobisty: budowanie własnego potencjału i rozwój umiejętności liderskich
  • zarządzanie zespołem i organizacją.

Następne szkolenie odbędzie się pod koniec września, a jego tematyką będą kontakty zewnętrzne. Uczestnicy i uczestniczki poznają zasady budowy relacji z otoczeniem, angażowania grup i instytucji do wspólnych działań oraz zapoznają się z narzędziami budowania wizerunku i dowiedzą się o sposobach profesjonalnej komunikacji z mediami.

W październiku zaplanowane jest ostatnie szkolenie dotyczące rozwoju osobistego. Jego zakres tematyczny zostanie dostosowany do potrzeb uczestników i uczestniczek projektu. Następnie odbędzie się jeszcze jednodniowe spotkanie ewaluacyjne.

Poza szkoleniami uczestnicy i uczestniczki mają zapewnione wsparcie mentorskie. Podczas regularnych, indywidualnych spotkań wspólnie z mentorami zastanawiają się nad tym, które obszary są kluczowe w ich rozwoju.

Projekt „Tłuszczańska Akademia Liderów Edukacji” to także stworzenie bezpiecznych warunków do wyjścia z aktywnością do mieszkańców. Właśnie trwa mini konkurs grantowy, w którym uczestnicy i uczestniczki Akademii ubiegają się o dofinansowanie projektów, które sami opracowali. Wkrótce możemy się więc spodziewać nowych pomysłów skierowanych do mieszkańców naszej gminy!

 

Kim są nasi mentorzy?

Zuzanna Naruszewicz – absolwentka psychologii i kulturoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Pracuje w Centrum Edukacji Obywatelskiej. Prowadzi także warsztaty dla młodych ludzi organizujących kluby filmowe. Projekty, które realizuje, pokazują młodym ludziom jak samodzielnie zdobywać wiedzę.

Agnieszka Szyszkowska – absolwentka Wydziału Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim. Trenerka umiejętności poznawczych. Od początku swojej działalności jest związana z problematyką społeczną. Pracowała w Domu Dziecka, Ośrodku Pomocy Społecznej, Urzędzie Pracy, w szkole. Jest współzałożycielką Stowarzyszenia „Potok serc” i Fundacji „Przytul Misia”. Działa również na rzecz Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych „Nadzieja”. Jest autorką i realizatorka wielu ciekawych projektów na rzecz dzieci, osób niepełnosprawnych, bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Adam Markuszewski – absolwent politologii na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Trener specjalizujący się w tematyce rozwoju społeczności lokalnych, zmiany społecznej oraz wzmacniania kompetencji liderskich i animacyjnych. Pracował w Centrum Edukacji Obywatelskiej, gdzie koordynował programy związane z rozwojem społeczności lokalnych i edukacją wyborczą. Dzięki temu ponad 2 000 ludzi poznało swoje społeczności, a z pomocą 10 000 ludzi z całej Polski udało się zmienić prawo wyborcze.

 

Na realizację projektu „Tłuszczańska Akademia Liderów Edukacji” Stowarzyszenie „Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju” pozyskało w konkursie organizowanym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych wsparcie w wysokości 49 960 zł. Dofinansowanie pochodzi ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.