Goście z Tunezji w Tłuszczu – dzień wymiany międzykontynentalnych doświadczeń

Ten tydzień rozpoczął się dla nas nietypowo – mieliśmy dziś przyjemność gościć przedstawicieli organizacji pozarządowych z Tunezji.

Nasi goście rozpoczęli swój pobyt w Tłuszczu od spotkania z burmistrzem Pawłem Bednarczykiem. Następnie udali się do Biblioteki Publicznej, gdzie dyrektor placówki Bogumiła Boguszewska opowiedziała o podejmowanych inicjatywach. Gości byli zaskoczeni wielością ról, jakie pełni nasza lokalna biblioteka. Z ogromnym zainteresowaniem przeglądali kronikę i zadawali pytania odnośnie prowadzonych działań.

W Stowarzyszeniu „Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju” opowiedzieliśmy m.in.: o Obywatelskim Biurze Porad i naszych projektach skierowanych do młodzieży. Wiele miejsca poświęciliśmy na opowiedzenie o działalności „Stacji Tłuszcz”. Przedstawicielki Nieformalnej Grupy Młodzieżowej „Beaver Zone” przybliżyły gościom koncepcję Rodzinnego Rajdu Rowerowego i młodzieżowego teatru, a Artur Dzięcioł ze Stowarzyszenia „Twórcy Jutra” podzielił się doświadczeniami z organizacji działań sportowych w lokalnej społeczności.

Ostatnim punktem programu była wizyta w sołectwie Rysie, gdzie sołtys Sławomir Walaśkiewicz opowiadał o współpracy z mieszkańcami, roli sołtysa w społeczności i funduszu sołeckim.

Był to dzień pełen wrażeń i wymiany doświadczeń. Tunezyjczycy zainspirowali nas swoją energią i pogodą ducha oraz przekonaniem, że nie ma rzeczy niemożliwych. Z kolei dzięki wizycie w Tłuszczu nasi goście mogli zobaczyć, jak wygląda „Polska lokalna” oraz jakie są plusy i minusy działalności w małej miejscowości. Mamy nadzieję, że to było nasze pierwsze spotkanie, ale nie ostatnie!

***

Wizytę odbyła się dzięki Polskiej Fundacji Międzynarodowej Współpracy na rzecz Rozwoju „Wiedzieć Jak” (http://solidarityfund.pl) i Fundacji Edukacja dla Demokracji (http://www.edudemo.org.pl).

 

 

GALERIA – FACEBOOK – klik!