O stowarzyszeniu

Ludzie, formalności, dokumenty i finanse…

Zobacz:

Stowarzyszenie “Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju” wpisane jest do Krajowego Rejesru Sądowego pod numerem KRS 0000241670