Zakończono opracowywanie raportu z monitoringu

Z pewnym opóźnieniem Stowarzyszenie Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju zakończyło opracowywanie raportu z monitoringu realizacji zadań zawartych w Deklaracji Burmistrza Tłuszcza podpisanej 14 maja 2008 r.

Monitoring prowadziliśmy w okresie od początku czerwca do 12 listopada 2008 r.

Jest to analiza aktualnego stanu realizacji podpisanych zobowiązań, ich przebiegu, zakresu wykonania i osiągniętych rezultatów na dzień 12 listopada 2008 roku.

Ważnym źródłem informacji zawartych w raporcie były dokumenty źródłowe, Biuletyn Informacji Publicznej, bezpośrednie informacje uzyskane podczas rozmów z burmistrzem i pracownikami urzędu miejskiego.

Poszczególne części raportu omawiają poszczególne zadania, które znajdują się w Deklaracji podpisanej przez burmistrza. Na wstępie prezentujemy krótkie podsumowanie, które daje odpowiedź, czy zobowiązanie udało się wypełnić czy nie. W następnej kolejności przedstawiamy stan faktyczny, jaki udało się nam ustalić korzystając z różnych źródeł. Na zakończenie prezentujemy komentarz burmistrza do każdego zadania.

Raport w pełnej treści został przedstawiony burmistrzowi w dniu 18 listopada 2008 r.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem! (przeczytaj raport)

Anna Aleksandra Puławska
koordynator projektu
Stowarzyszenie Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju