Ruszamy z Działaj Lokalnie!

Przeszło 50 tys. zł na granty dla organizacji i grup nieformalnych z terenu LGD „Równiny Wołomińskiej”!

To rezultat wspólnego wniosku przygotowanego przez partnerstwo Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” i Stowarzyszenie „Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju”. Miło nam poinformować, że przygotowany przez nas projekt spotkał się z przychylnością oceniających i znaleźliśmy się wśród 10 nowych Ośrodków Działaj Lokalnie.

W dniach 13 maja – 23 czerwca 2013 r. odbędzie się nabór wniosków w konkursie. Zapewnimy Państwu konsultacje i pomoc w opracowywaniu projektu.

Wszelkich szczegółów na ten temat należy szukać na stronie www.dzialajlokalnie.waw.pl