Wyniki zbiórki pieniędzy na rzecz starych grobów w Postoliskach – Ocalmy od zapomnienia

Iwona Morka i Aleksandra Puławska - wolontariuszki kwestujące na cmentarzu w Postoliskach 1 listopada 2012 roku

1 listopada 2012 roku (oraz z mniejszym rozmachem także 2 listopada) na cmentarzu w Postoliskach, będzie prowadzona zbiórka pieniędzy do puszek na rzecz odnowienia starych grobów. Cmentarz w Postoliskach kryje w sobie historię naszej społeczności. Jak pisał lokalny historyk, Marcin Ołdak, rok temu w Stacji Tłuszcz: – Niestety, większość z [nagrobków] jest w opłakanym stanie. Z wielu bardzo trudno odczytać nawet napisy. W grobach tych pochowani są m.in. okoliczni ziemianie, działacze społeczni, inteligenci, księża. Osoby, które tworzyły historię naszego regionu.

Nie pozwólmy, aby stare, zabytkowe groby przegrały z nieubłaganym czasem i uległy zniszczeniu.

Koszty odnowienia nagrobków są wysokie – średnio odnowienie jednego kosztuje nawet około 20 000 zł. Liczymy na Państwa wsparcie!

Wolontariusze będą zbierać pieniądze przy głównej bramie cmentarza w Postoliskach w godz. od 8.00 do 18.00.

UWAGA – MOŻNA TEŻ WPŁACIĆ DAROWIZNĘ NA KONTO:

Stowarzyszenie Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju, ul. Powstańców 9, 05 – 240 Tłuszcz

31 2130 0004 2001 0448 9514 0015 z dopiskiem „Darowizna Postoliska”

***

Organizatorem zbiórki jest Stowarzyszenie „Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju”, które na przeprowadzenie kwesty uzyskało zgodę decyzją Starosty Powiatu Wołomińskiego nr 14/2012 z dnia 24 lipca 2012 r.

Nad całym wydarzeniem patronat objęła Rada Miejska w Tłuszczu.

 

  • Aleksandra Puławska, prezeska Stowarzyszenia „Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju”

 

 

REZULTAT KWESTY

Uzbieraliśmy 4.274,38 zł! (+ 50 eurocentów :))

Wczorajsza suma (3.737, 70 zł) uległa zwiększeniu, ponieważ dzięki wielkiemu zaangażowaniu jednego z wolontariuszy – Radka Siedleckiego, zbiórka miała swoją kontynuację dodatkowo 2 listopada, w Zaduszki.

Serdecznie dziękujemy za pomoc niestrudzonym wolontariuszom i wolontariuszkom, bez których zebranie tylu pieniędzy nie byłoby możliwe!

Polecamy: Ocalmy od Zapomnienia – profil akcji na portalu facebook

Rekordowa puszka - Maciej Puławski uzbierał do niej łącznie 2.369,59 zł

ZDJĘCIA Z KWESTY