Debata podsumowująca: raport ze spotkania

W środę, 3 grudnia 2008 r. o godz. 18:30 w sali widowiskowej Centrum Kultury w Tłuszczu odbyła się debata z burmistrzem Tłuszcza Janem Krzysztofem Białkiem podsumowująca rok. Na spotkaniu przedstawiono wyniki monitoringu deklaracji podpisanej przez burmistrza w maju. Na spotkanie przybyło dwoje radnych gminnych i jeden przewodniczący rady osiedla.

Mimo szerokiej promocji (3 ogłoszenia w gazetach lokalnych, kilkaset rozwieszonych plakatów, sms’y z zaproszeniami oraz zaproszenia doręczane osobiście radnym) o godzinie 18:30 na sali zjawiło się około 25 osób. Na debatę przybyli również dziennikarze dwóch powiatowych gazet.

Funkcja moderatora debaty powierzona została Maciejowi Puławskiemu – red. naczelnemu lokalnej gazety „Stacja Tłuszcz” (sympatyka akcji).

W pierwszej części spotkania przedstawiono wyniki monitoringu deklaracji burmistrza. Następnie burmistrz opatrzył wyniki monitoringu komentarzem. W dalszej części spotkania oddano głos mieszkańcom, którzy mogli zadać pytanie burmistrzowi.

Organizatorzy przyjęli dwie drogi zadawania pytań:
1)    osobiście do mikrofonu,
2)    przez moderatora, po uprzednim zarejestrowaniu pytania u przedstawiciela stowarzyszenia (przy specjalnym stoliku)

Ze względów technicznych ograniczono czas wypowiadania się:
– zadnie pytania – 1 minuta,
– udzielenie odpowiedzi przez burmistrza – 2 minuty.
Przekroczenie czasu przyznanego na wypowiedź sygnalizowano uderzeniem w dzwonek, co skutecznie dyscyplinowało dyskutantów oraz umożliwiało skupienie się na faktach i konkretach.

Okazało się, że mieszkańcy gminy Tłuszcz nie boją się otwartej dyskusji i bardzo wiele osób obecnych na sali zadało pytanie bezpośrednio do mikrofonu. Moderator na zmianę udzielał głosu zainteresowanym, albo odczytywał wcześniej zarejestrowane pytanie. Pytania, na których zadanie zabrakło czasu, w formie pisemnej zostały przekazane burmistrzowi. Odpowiedzi na nie zostaną upublicznione na stronie internetowej Stowarzyszenia „Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju” (www.kastor.org.pl). W miarę możliwości będą także publikowane na łamach gazety „Stacja Tłuszcz” i w internecie (www.stacja-tluszcz.pl).

Wszyscy obecni zostali poproszeni o wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej kwestii zdobywania informacji o sprawach naszej gminy. Poza tym organizatorzy poprosili osoby chętne do otrzymywania newslettera mailowego i smsowego o podanie swoich danych – emailia i numeru telefonu. 8 osób skorzystało z tej możliwości.

Spotkanie trwało dwie godziny i zakończyło się około 20.30. Na koniec organizatorzy wręczyli burmistrzowi dyplom za udział w akcji oraz drobny podarunek. Dla wszystkich obecnych na sali osób przygotowano niespodzianki w postaci kubków z motywem przewodnim akcji Masz Głos Masz Wybór w Tłuszczu. Mieszkańcy bardzo chętnie zabrali upominki ze sobą do domu. Padły również konkretne pytania – kiedy następna debata.
Burmistrz Jan Krzysztof Białek zapowiedział swój udział w akcji w przyszłym roku.

Raport z monitoringu został wydrukowany w ilości 50 egzemplarzy i był wręczany każdej osobie, która przybyła na debatę. Pozostałe kopie zostaną dołączone do następnego numeru gazety Stacja Tłuszcz.
Ponadto raport jest udostępniony w wersji elektronicznej na stronie Stowarzyszenia Kastor (www.kastor.org.pl). Warto tutaj zaznaczyć, że pełna treść raportu została wysłana do wszystkich redakcji gazet zainteresowanych sprawami gminy Tłuszcz. W efekcie w tygodniku Wieści Podwarszawskie ukazał się obszerny artykuł omawiający wyniki monitoringu.

raport przygotowała:
A. Aleksandra Puławska
Koordynator Akcji
Stowarzyszenie „Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju”
www.kastor.org.pl