BIP Stowarzyszenia Kastor - Inicjatywa dla Rozwoju

Dokumenty

Stowarzyszenie nosi nazwę: Kastor - Inicjatywa dla Rozwoju

data formalnego utworzenia: 13.05.2005
data pierwszej rejestracji: 21.09.2005

Stowarzyszenie wpisane jest do Krajowego Rejesru Sądowego pod numerem KRS 0000241670.

Siedziba stowarzyszenia:
Tłuszcz, ul. Powstańców 9

Władze stowarzyszenia:
Anna Aleksandra Puławska  - prezes zarządu
Małgorzata Żabicka - wiceprezes zarządu
Maciej Puławski - wiceprezes zarządu
Monika Godlewska - członek zarządu

Reprezentacja:
Do reprezentowania stowarzyszenia upoważniony jest prezes oraz dowolny członek zarządu działający łącznie. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch czlonków zarządu działających łącznie.

Podpisał: Maciej Puławski
Dokument z dnia: 22.12.2008
Dokument oglądany razy: 7 758
Opublikował: Monika Godlewska
Publikacja dnia: 14.08.2022
 
wydruk z dnia: 1.10.2023 // www.kastor.org.pl/bip