BIP Stowarzyszenia Kastor - Inicjatywa dla Rozwoju

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Zgodnie z Artykułem 10 Ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej

1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Wniosek pisemny można złożyć w siedzibie przy ulicy Powstańców 9, 05-240 Tłuszcz oraz pocztą elektroniczną pod adresem biuro@kastor.org.pl.

Wniosek ustny można złożyć przy w siedzibie przy ulicy Powstańców 9, 05-240 Tłuszcz lub pod numerem telefonu 0694-005-675.

Wszelkie informacje publiczne, będące w posiadaniu stowarzyszenia, a nie udostępnione w niniejszym BIP, są udzielane na ustny lub pisemny (również przesłany elektronicznie na adres biuro@kastor.org.pl) wniosek - w siedzibie stowarzyszenia w Tłuszczu, przy ul. Powstańców 9.

Podpisał: Maciej Puławski
Dokument z dnia: 22.12.2008
Dokument oglądany razy: 7 275
Opublikował: Maciej Puławski
Publikacja dnia: 05.06.2009
 
wydruk z dnia: 15.07.2024 // www.kastor.org.pl/bip